ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΥ.ΜΟ.Λ. ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ


ΛΕΥΚΑΔΑ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 συγροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κι έπειτα από ομόφωνη απόφαση καθόρισε τις αρμοδιότητες των μελών του ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΧΟΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΑΜΙΑΣ : ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΕΛΟΣ : ΚΑΚΙΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1) ΓΚΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

2) ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

-ΤΟ-
Δ.Σ.

You May Also Like