ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ Δ.Σ. ΣΥΜΟΛ 2019

Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 στο γραφείο του Συλλόγου πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής του ΣΥ.ΜΟ.Λ. από ώρα 17:00 – 20:30. Η συμμετοχή των μελών ήταν αθρόα και σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Αφού ψήφισαν παρουσία Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας, ξεσφραγίστηκε η κάλπη και η εφορευτική επιτροπή προέβη στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και κατόπιν τούτου στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ως εξής: Σε σύνολο 39 ψηφισάντων βρέθηκαν 39 έγκυρα ψηφοδέλτια. Τα αποτελέσματα αυτών είναι όπως παρακάτω:
Για το Δ.Σ.
1. Δρακάτος Νικόλαος είκοσι εννέα (29)
2. Ελευθεριάδης Μιχαήλ είκοσι οχτώ (28)
3. Χαλικιόπουλος Σπυρίδων είκοσι οχτώ (28)
4. Βουκελάτος Παναγιώτης είκοσι τέσσερα (24)
5. Κακιούσης Φίλιππος είκοσι ένα (21)
6. Χόρτης Σπυρίδων δέκα τέσσερα (14)
7. Γκρίτσης Σωτήριος δώδεκα (12)
8. Μπουρσινός Παναγιώτης δέκα (10)

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:
1. Κατηφόρης Λεωνίδας είκοσι επτά (27)
2. Μεσσήνης Σπυρίδων είκοσι πέντε (25)
3. Μεσσήνης Κων/νος είκοσι τέσσερα (24)

Κατόπιν τούτου με το πέρας των εκλογών, συνεδρίασε το νέο Δ.Σ. για τον ορισμό και την ανάληψη νέων καθηκόντων. Αποφασίστηκαν τα εξής:
Δ.Σ.:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βουκελάτος Παναγιώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δρακάτος Νικόλαος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κακιούσης Φίλιππος
ΤΑΜΙΑΣ: Χαλικιόπουλος Σπυρίδων
ΜΕΛΟΣ: Ελευθεριάδης Μιχαήλ
Αναπληρωματικά Μέλη:
Χόρτης Σπυρίδων
Γκρίτσης Σωτήρης

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Κατηφόρης Λεωνίδας
Μεσσήνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Κων/νος

You May Also Like