Αποτελέσματα εκλογών και νέο Δ.Σ.

Την Κυριακή 2/12/2012 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση-Απολογισμός Δ.Σ. του ΣΥ.ΜΟ.Λ. και ακολούθησαν οι τακτικές εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. με διετή θητεία (έως τον Δεκέμβριο 2014) στις οποίες δικαίωμα ψήφου είχαν όλα τα οικονομικά ενήμερα μέλη.

Η διαδικασία είχε ως εξής…

Οικονομικά ενήμερα μέλη: 28

Ψήφισαν: 25

Έλαβαν:

Κατηφόρης Λεωνιδας 25

Δρακάτος Νικόλαος 23

Χαλικιόπουλος Σπυρίδων 14

Ανυφαντής Ευάγγελος 11

Χαλικιάς Βασίλειος 11

Αραβανής Φίλιππος 10

Κτενάς Ιωάννης 9
Μπουρσινός Παναγιώτης 7

Ακολούθησε συνέλευση νεοεκλεγμένων μελών πρός ανάλυψη νέων καθηκόντων και κατόπιν ομόφωνης απόφασης ορίστικε το νέο Δ.Σ. ώς εξής:

Πρόεδρος: Δρακάτος Νικόλαος

Αντιπρόεδρος: Κατηφόρης Λεωνίδας

Γραμματέας: Χαλικιάς Βασίλειος

Ταμίας: Χαλικιόπουλος Σπυρίδων

Μέλος: Ανυφαντής Ευάγγελος

 

1ος Αναπληρωματικός: Αραβανής Φίλιππος

2ος Αναπληρωματικός: Κτενάς Ιωάννης

3ος Αναπληρωματικός: Μπουρσινός Παναγιώτης

 

Ευχαριστούμε πολύ όλα τα μέλη που συμμετείχαν στην διαδικασία!!!

You May Also Like